hotline ve may bay di my Call: 028 39 330 330

Hành lý xách tay cho phép

Số lượng Kích thước 3 cạnh
 Hành lý xách tay 1  Không lớn hơn 45in/115cm (56x36x23cm)
 Vật dụng cá nhân 1  Túi xách, cặp hồ sơ, túi laptop không lớn hơn 36in/91cm

Hành lý ký gửi cho phép 

 Hạng đặt chỗ Số lượng Trọng lượng Kích thước 3 cạnh Phí
 Phổ thộng 2 23kg 62in/158cm Miễn phí
 Thương gia & Hạng nhất 3 32kg 62in/158cm Miễn phí

Hành lý ký gửi cho phép đối với trẻ em và trẻ sơ sinh

Giá vé Số lượng Trọng lượng Kích thước 3 cạnh
 >= 50% (trẻ em)  Áp dụng như người lớn
 10% (trẻ sơ sinh) 1 23kg 45in/115cm

Phí đổi với hành lý quá cân/quá kiện/quá kích thước

Kiện Trọng lượng Kích thước Phí
 Từ kiện thứ 3 trở đi 23kg 62in/158cm 150USD
 Mỗi hành khách được mang theo tối đa 10 kiện hành lý (bao gồm 2 kiện miễn phí)
 Mỗi kiện hành lý quá ký 23kg < hành lý< 32kg 62in/158cm 60USD
 Mỗi kiện hành lý quá ký 32kg < hành lý< 45kg 62in/158cm 450USD
 Mỗi kiện hành lý quá kích thước 23kg Hành lý>62in/158cm 150USD
Hành lý>126in/320cm Không vận chuyển

Hàng hóa hạn chế hoặc cấm mang lên máy bay

– Nước uống có cồn

– Pin

– Xịt phòng

– Chất lỏng/chất dễ cháy nổ

– Bật lửa

– Áo phao tự động

Bài viết cùng chuyên mục

Gọi Chúng Tôi