hotline ve may bay di my Call: 028 39 330 330

Người Mỹ vốn nổi tiếng là thân thiện và xởi lởi trong giao tiếp, không cần phải vòng vo rào trước đón sau, hơn nữa họ cũng rất thân thiện nên rất dễ làm quen, kết bạn.

Gặp gỡ trực tiếp

Khi gặp ai đó lần đầu, người Mỹ thường có phong tục là bắt tay kể cả đàn ông và đàn bà. Họ thường chỉ ôm nhau thắm thiết đối với bạn thân hoặc những người bạn lâu ngày mới gặp lại. Hôn không phải là phổ biến, và đàn ông thường không hôn những người đàn ông khác.

Người Mỹ thường giới thiệu về mình bằng tên và họ (Hello, I am Sarah Smith) hoặc nếu như không cần trang trọng và ở mức độ thân thiện, họ chỉ giới thiệu tên (Hi, I am Sarah). Câu trả lời thông thường của bạn khi ai đó đã giới thiệu với bạn là Pleased to meet you.

Trừ khi người đó giới thiệu bằng danh và họ (Mr/Ms Smith), bạn nên gọi họ bằng tên.

Trong các công việc và xã hội, người Mỹ thường gọi nhau bằng tên.Tuy nhiên, để lịch sự, nên gọi các giáo sư trong các trường đại học bằng chức danh và họ (ví dụ: Professor Smith), trừ khi họ cho phép hoặc yêu cầu bạn gọi họ bằng tên.

Nói chuyện qua điện thoại

Người Mỹ thường trả lời qua điện thoại bằng việc nói “Hello”. Nếu bạn gọi về vấn đề công việc, người trả lời điện thoại thường bắt đầu bằng tên công ty và tên của họ sau đó. Nếu bạn gặp ngay người mình cần thì chỉ cần nói Hello và tên của mình. Nếu không, bạn nên hỏi người trả lời điện thoại một cách lịch sự “May I speak with George Brown please?”

Đa số người Mỹ thường có máy trả lời điện thoại tự động ở nhà. Đồng thời, đa số các công ty thường có các tin nhắn bằng giọng nói cho nhân viên của mình, do đó bạn có thể để lại tin nhắn. Hãy nói tên họ của bạn rõ ràng và để lại số điện thoại để họ có thể gọi lại cho bạn. Các tin nhắn nên ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề.

Chính nhờ sự thẳng thắn và cởi mở ấy mà mọi thứ nó diễn ra nhanh hơn và ít để lại những cảm xúc tiêu cực, có tranh luận sôi nổi gì cũng nhằm mục đích giải quyết vấn đề thay vì thiên về những cảm xúc cá nhân. Rất thích Mỹ như vậy!

Bài viết cùng chuyên mục

Gọi Chúng Tôi