hotline ve may bay di my Hotline 012 39 330 330

Một số câu hỏi giao tiếp bằng tiếng Anh cơ bản dành cho khách du lịch đường hàng không.

Trên máy bay

1- Cho tôi biết chỗ ngồi của tôi ở đâu?

Excuse me, could you please showing me where my seat is?

2- Tôi không được khoẻ, vui lòng cho tôi ít nước.

I am feeling sick; could you give me some water please.

3- Tôi bị say sóng, vui lòng cho tôi túi vệ sinh và ít nước.

I’ve got air-sick, could you help me take one disposal bag and give me some water please?

4- Tôi cảm thấy khó thở, vui lòng giúp tôi.

I feel difficult to breathe, help me please!

5- Tôi cảm thấy đói, xin vui lòng cho tôi chút gì đó ăn.

I feel hungry; could you please giving me something to eat?

6- Tôi cảm thấy lạnh, vui lòng cho tôi xin 1 cái chăn (mền).

I feel cold; could you give me a blanket please?

Tại sân bay

1- Tôi muốn đi về …đây là vé máy bay của tôi, vui lòng chỉ cho tôi cổng lên máy bay.

I want to get the flight to…this is my air-ticket. Could you please showing me where the boarding gate is?

2- Tôi cần gọi điện thoại, xin vui lòng chỉ giúp tôi quầy điện thoại ở đâu?

I would like to make a phone call, please show me where the telephone counter is?

3- Vui lòng chỉ giúp tôi nơi lấy hành lý

Would you mind showing me where the baggage claim is?

4- Xin lỗi hành lý của tôi bị thất lạc, vui lòng chỉ giúp tôi quầy thất lạc hành lý và các thủ tục mà tôi cần phải làm?

I lost my luggage(s), could you please show me where the Lost and Found counter is? What should I do for the procedure?

5- Vui lòng chỉ cho tôi cửa đi ra.

Could you please telling me where the exit is?

6- Vui lòng chỉ cho tôi nhà vệ sinh.

Could you please showing me where the rest room is?

7- Vui lòng chỉ cho tôi phòng chờ ở đâu?

Could you please showing me where the waiting lounge is?

8- Vui lòng chỉ cho tôi nơi làm thủ tục

Could you please showing me where the custom and immigration counter is?

15. Xin vui lòng cho tôi 1 ly nước (nước suối, coca-cola, 7-up, pepsi, nước trái cây)

Excuse me, could I have a drink please? (Mineral Water, Coke, 7-up, Pepsi, fruit juice)

Bài viết cùng chuyên mục